Конкурс "Pocket full of Empty" - Стефан Б. Стефанов

Administrator (admin) on Feb 23 2020

това е първият участник в нашия конкурс :)

Стефан Б. Стефанов / Дигитален артист - художник / Свободна практика / Растерно и/или Векторно рисуване / Качествен краен продукт в идейно, техническо изпълнение / Подготовка на файлове за принт и/или интернет пространство.

https://www.facebook.com/stefan.stefanovart

1.jpg

Стефан Б. Стефанов / Дигитален артист - художник / Свободна практика / Растерно и/или Векторно рисуване / Качествен краен продукт в идейно, техническо изпълнение / Подготовка на файлове за принт и/или интернет пространство.

https://www.facebook.com/stefan.stefanovart

Back

Коментар

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Име:

Email (not public):

Коментар :