дигитални услуги » промишлен дизайн

Формоизграждане, инженерно проектиране, ергономия, маркетинг на търговска марка

 

Индустриалният дизайн (в миналото наричан промишлен дизайн, промишлена естетика и техническа естетика, среща се и като инженерен дизайн и продуктов дизайн) е комбинация от приложно изкуство и приложна наука, чрез която естетичните, ергономичните, производствените и потребителските качества на изделията могат да бъдат подобрени, с което се подобрява производството и потреблението им, както и техния маркетинг.
 
Ние реализираме дизайнерски решения на проблеми като формаоизграждане, ползваемост, физическа ергономичност, маркетинг, развитие на търговската марка и продажби. Използваме интердисциплинарни познания основно в областта на приложните изкуства и приложните науки, а също и в различните области в сферата на културата като архитектурата и пластичните изкуства, за да определим естетическите качества (формоизграждането и композиция) и утилитарните качества (функционалността) на обекта, взаимоотношението на съставящите го детайли и свързаността със средата, в която ще функционира.
 

портфолио